Co je osobnostní a sociální výchova

1. Způsob, jakým běžně komunikujeme a jednáme se žáky

Za základní podmínku OSV považujeme vztahově symetrickou (respektující, vstřícnou) komunikaci mezi učitelem a žákem. Jedná se o přístup, profesionální postoj, kterému není snadné se naučit, protože v naší společnosti není zažitý jako běžná norma. Inklinujeme ke vztahové asymetrii, chceme mít obvykle jasno, kdo má větší moc, pravomoc, titul – a zaujímáme (asymetrické) postavení nadřazenosti, nebo podřízenosti.

Vztahově symetrická (respektující) komunikace spočívá především v tom, že:

  • Sami se řídíme pravidly a principy, které požadujeme od žáků.
  • Dokážeme rozpoznat ironii, manipulaci, nevyžádané dobré rady a další projevy nerespektující komunikace u druhých i u sebe.
  • Během komunikace se žáky se dokážeme těchto prvků vyvarovat.
  • Vytváříme prostor pro otevřenou komunikaci a samostatné rozhodování žáků všude tam, kde je to možné. Žáci mohou např. rozhodnout o obsahu části programového bloku OSV. Nikoliv však již o tom, zda se program bude realizovat. To již je rozhodnutí učitele, které činí z asymetrické pozice vyšší moci, dané větší odpovědností, než je odpovědnost žáků.
  • Často používáme komunikační nástroje, jako jsou otevřené otázky, popisný jazyk, zpětná vazba, sebeotevření, nabídka, žádost apod.
  • Důsledně se držíme provázejícího přístupu OSV (viz Metodické principy).

Z výše uvedeného plyne, že učitel nevystačí pouze se symetrickou pozicí (vhodnou během aktivit se žáky). Situačně zaujímá i asymetrickou pozici nadřazené autority, rozhoduje, co se bude dít, zda a kdy se to bude dít, hodnotí programové celky, uděluje sankce při bezohledném porušování pravidel, apod., chová se tedy jako rodič v dobře fungující rodině.

Do 1. cesty OSV k žákům patří i další charakteristiky našeho jednání, kterými vyjadřujeme svůj vztah k žákům. Například to, jak žákům umožňujeme podílet se na rozhodování ve skupině, jak spravedlivě se žáky jednáme a jak dokážeme sami dodržovat zásady, které hlásáme.

© Projekt Odyssea, z. s.