Co je osobnostní a sociální výchova

3. Začlenění témat OSV do předmětu, který vyučujeme

Všechny vyučovací předměty nám umožňují pracovat s tématy OSV. Pro většinu z nás je to navíc nejschůdnější cesta, jak se OSV věnovat.

Existují dva hlavní způsoby, jak „dostat“ OSV do svého předmětu:

 1. Používanými metodami vyučování (v jakémkoli předmětu).
 2. Realizací témat OSV, která jsou obsažená v očekávaných výstupech vzdělávacích oborů v RVP.
Příklad k prvnímu způsobu:
 • Metody kooperativního vyučování.
 • Hraní rolí.
 • Brainstorming.
 • Myšlenková mapa.
 • Reflexe.
 • Více viz kapitola Zásobník metod používaných v OSV.
Příklady ke druhému způsobu:
 • Sebepoznávání (Výchova k občanství)
 • Aktivní naslouchání (Český jazyk a literatura)
 • Respekt mezi chlapci a dívkami (Člověk a jeho svět)
 • Spolupráce při pobytu v přírodě (Tělesná výchova)
 • Asertivní komunikace (Výchova ke zdraví)
 • Tvořivý způsob řešení matematických a fyzikálních úloh (Matematika a její aplikace, Fyzika)
Přípravy na vyučování

Mnoho konkrétních příkladů obou cest naleznete v přípravách na vyučování, které vytvořili učitelé během našeho projektu. Více viz kapitola Přípravy na vyučování OSV v předmětech.

© Projekt Odyssea, z. s.