Co je osobnostní a sociální výchova

4. Práce s tématy OSV v samostatných časových blocích

Práce s tématy OSV v běžných předmětech nám dává mnoho příležitostí, ale i mnoho limitů. Často jsme omezováni pětačtyřiceti minutami. Navíc hlavním obsahem vyučování většinou zůstává odborné učivo daného oboru.

Některým tématům OSV (zvláště těm nejdůležitějším) se můžeme věnovat v samostatných časových blocích, které nám umožní kvalitnější a intenzivnější práci. Ve škole se nám nabízí hned několik osvědčených forem:

 • Pravidelné třídnické hodiny.
 • Školní prožitkové kurzy.
 • Projektové vyučování.
 • Samostatný předmět OSV.
 • Volitelné semináře a kroužky.
Příklady:
 • Třídnické hodiny každý týden v úterý od 8 hodin, od 3. do 9. ročníku.
 • Stmelovací výjezdový kurz na začátku 6. třídy, 3 až 5 dnů.
 • Dvoudenní kurz „Jak se učit efektivně“, 8. ročník.
 • Projekt „Jak se chová kamarád“, 3. ročník.
 • Projekt „Připravujeme školní výlet pro naši třídu“, kterýkoli ročník.
 • OSV jako samostatný předmět, 7. a 8. ročník.
 • Volitelný seminář „Komunikace a mezilidské vztahy“, 8. a 9. ročník.
© Projekt Odyssea, z. s.