Projekty

Zavádění OSV do ŠVP

Tyto internetové stránky včetně všech metodik OSV jsme vytvořili během dvouletého projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií.

Do projektu se zapojilo 10 základních škol a 5 osmiletých gymnázií. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Děkujeme všem učitelům, ředitelům a ostatním spolupracovníkům, se kterým jsme mohli dva roky soustředěně objevovat cesty osobnostní a sociální výchovy do školní praxe!

© Projekt Odyssea, z. s.